Αδιατάρακτη κοπή μπετού κρητη


Αδιατάρακτη κοπή μπετού

Η αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση μπετού, πέτρας και τούβλου είναι μια μέθοδος που εφαρμόζει η εταιρία μας από το 1999 με μια έμπειρη ομάδα εξειδικευμένων τεχνικών και άρτια εξοπλισμένων με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και εργαλεία με τα οποία μπορούμε να εκτελούμε με ακρίβεια και συνέπεια μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Ελλάδα.
SPONSORAS Διαμαντοκοπές Χωματουργικές Εργασίες  Μαθιουδάκης Ιωάννης Τρία Μοναστήρια, Ρέθυμνο
Τηλ: 2831029772, 6978774781
Η κοπή και διάτρηση άοπλου και οπλισμένου σκυροδέματος, πέτρας και τούβλουγίνεται με ακρίβεια σχήματος και θέσης χωρίς τη χρήση κρουστικών μέσων, χωρίς σκόνες, ρωγμές, θόρυβο και μερεμέτια.
Η τεχνική κοπής μπορεί να εκτελεστεί σε επαγγελματικούς ή δημόσιους χώρους ακόμα και σεκατοικίες χωρίς να είναι απαραίτητη η πάψη λειτουργίας του χώρου ή η εκκένωση από έπιπλα και διάφορα αντικείμενα.